Slider
اطلاعیه

با سلام فروشگاه ادویه جات حاج محمد جلالی دارای پخش مرکزی واقع در آبادان و پخش تهران و استانهای همجوار واقع در تهران می باشد لذا جهت صرفه جویی در زمان و هزینه یکی از پخش های ادویه جات حاج محمد که از نظر مکانی به شما نزدیکتر می باشد را انتخاب کنید تا روند ارسال سریع تر شود.
با تشکر